Gọi ngay
Zalo

Không Hoa Văn


Dòng cao cấp – Không hoa văn là Ngói Nippon cao cấp có bề mặt trơn tăng nhanh thoát nước trên bề mặt. Ưu điểm các gờ chắn nước ngăn nước, bụi, không khí nóng tràn qua mái ngói.

Dòng Ngói Nippon cao cấp - Không hoa văn có 2 loại là: Loại Ngói sóng lớn và Ngói sóng nhỏ.

Với đầy đủ màu sắc đa dạng hiện đại tăng khả năng làm khách hàng có nhiều lựa chọn cho ngôi nhà thân yêu của mình

 

Ngói Màu Nippon không hoa văn sóng nhỏ

1. Dòng truyền thống - Hoa văn sần.

2. Dòng hiện đại – Hoa văn trơn.

GST 09 Sóng Nhỏ

GST 09 Sóng Nhỏ

Kích thước: 424 x 335 mm.
GST 18 - SL Sóng Lớn

GST 18 - SL Sóng Lớn

Kích thước: 424 x 335 mm.
GST 16 - SL Sóng Lớn

GST 16 - SL Sóng Lớn

Kích thước: 424 x 335 mm.
GST 15 - SL Sóng Lớn

GST 15 - SL Sóng Lớn

Kích thước: 424 x 335 mm.
GST 14 - SL Sóng Lớn

GST 14 - SL Sóng Lớn

Kích thước: 424 x 335 mm.
GST 10 - SL Sóng Lớn

GST 10 - SL Sóng Lớn

Kích thước: 424 x 335 mm.
GST 09 - SL Sóng Lớn

GST 09 - SL Sóng Lớn

Kích thước: 424 x 335 mm.
GST 08 - SL Sóng Lớn

GST 08 - SL Sóng Lớn

Kích thước: 424 x 335 mm.
GST 07 - SL Sóng Lớn

GST 07 - SL Sóng Lớn

Kích thước: 424 x 335 mm.
GST 06 - SL Sóng Lớn

GST 06 - SL Sóng Lớn

Kích thước: 424 x 335 mm.
GST 12 Sóng Nhỏ

GST 12 Sóng Nhỏ

Kích thước: 424 x 335 mm.
GST 11 Sóng Nhỏ

GST 11 Sóng Nhỏ

Kích thước: 424 x 335 mm.
GST 10 Sóng Nhỏ

GST 10 Sóng Nhỏ

Kích thước: 424 x 335 mm.
GST 08 Sóng Nhỏ

GST 08 Sóng Nhỏ

Kích thước: 424 x 335 mm.
GST 07 Sóng Nhỏ

GST 07 Sóng Nhỏ

Kích thước: 424 x 335 mm.
GST 06 Sóng nhỏ

GST 06 Sóng nhỏ

Kích thước: 424 x 335 mm.
GST 05 Sóng Nhỏ

GST 05 Sóng Nhỏ

Kích thước: 424 x 335 mm.
GST 04 Sóng Nhỏ

GST 04 Sóng Nhỏ

Kích thước: 424 x 335 mm.
GST 01 Sóng Nhỏ

GST 01 Sóng Nhỏ

Kích thước: 424 x 335 mm.

    Ngói Màu Nippon không hoa văn sóng lớn

    DMCA.com Protection Status