Gọi ngay
Zalo

Đèn Gốm Sân Vườn


Đèn Gốm Sân Vườn được làm bằng đất nung, rỗng bên trong, trang trí bên ngoài có nhiều hình dáng như hình tròn ngũ phúc, vuông chữ thọ, ngũ giác, lục giác, rồng phượng, hoa sen. Đèn Gốm sân vườn được dùng đặt trong sân vườn, đèn lồng treo tường, đèn trụ cổng..

Đèn Vuông Hoa Sen Đại Cảnh

Đèn Vuông Hoa Sen Đại Cảnh

Cao 65cm - Chân 25cm - Nắp 35
Đèn Vuông Phượng Đại Cảnh

Đèn Vuông Phượng Đại Cảnh

Cao 65cm - Chân 25cm - Nắp 35
Đèn Vuông Nắp Tai

Đèn Vuông Nắp Tai

Cao 50cm - Chân 23cm - Nắp 28
Đèn Tròn Nắp Tai

Đèn Tròn Nắp Tai

Cao 45cm - Chân 22cm
Đèn Tròn Nắp Không Tai

Đèn Tròn Nắp Không Tai

Cao 42cm - Chân 22cm
Đèn Tròn Chữ Thọ Nắp Không Tai

Đèn Tròn Chữ Thọ Nắp Không Tai

Cao 42cm - Chân 22cm
Đèn Tròn Chữ Thọ Nắp Tai

Đèn Tròn Chữ Thọ Nắp Tai

Cao 45 cm - Chân 22 cm
Đèn Vuông Chữ Thọ Đại Cảnh

Đèn Vuông Chữ Thọ Đại Cảnh

Cao 65cm - Chân 25cm - Nắp 35
Đèn Rồng Phượng Tròn Cao 50 cm

Đèn Rồng Phượng Tròn Cao 50 cm

Cao 50cm - Chân 23cm
Đèn Ngũ Thọ Cao 50 - Chân 23

Đèn Ngũ Thọ Cao 50 - Chân 23

Cao 50cm - Chân 23cm
Đèn Lục Giác Cao 50cm

Đèn Lục Giác Cao 50cm

Cao 50cm - Chân 28 cm - Thân 25
Đèn Ngũ Phúc Rồng Phượng

Đèn Ngũ Phúc Rồng Phượng

Cao 60 cm - Chân 24 cm

    DMCA.com Protection Status